Innhold

 

Sak om midlertidig endring av vedtektene til kommunale barnehager og skolefritidsordningen i Nes kommune var til behandling i utvalg for oppvekst, helse velferd 6.mai, og i formannskapets møte 12.mai.

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt, og følgende gjelder fra og med mandag 18.mai:

 

  1. Åpningstidene i de kommunale barnehagene vil ut inneværende barnehageår være kl.08.00-15.30 på grunn av smitteverntiltak.
  2. Dersom de nasjonale retningslinjene endres, vil åpningstiden kunne bli endret tilbake før utgangen av skole- og barnehageåret.
  3. Foresatte i samfunnskritiske yrker og barn med særlig behov får tilrettelagt tilbud utover åpningstiden innenfor rammen av tidligere åpningstid, 07.00–17.00, etter behov.
  4. Tilbakeføring til opprinnelige vedtekter kan gjøres administrativt.

 For ytterligere informasjon om saken vises det til saksfremlegg og protokoll fra politisk behandling: https://www.nes.kommune.no/motekalender/#se:mote/moteid:1303/utvalgid:2

Mindre avvik kan forekomme, men ta kontakt med din skole.

Viser også til tidligere informasjon vedr. foreldrebetaling barnehage og SFO, https://www.nes.kommune.no/aktuelt/foreldrebetaling-barnehage-og-sfo/

 

 

 


Publisert: 13.05.2020 12:28:17
Sist endret: 18.05.2020 13:02