Innhold

Nes kommune er med i et nasjonalt, interkommunalt, rekrutteringsprogram hvor menn med NAV-ytelser tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Informasjonsmøte 13. februar

Ønsker du mer informasjon bør du komme på Eldorado bokhandel, Torggt. 9a, Oslo 13.02. kl.12-14. På dette møtet vil du få mer informasjon om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene etter endt utdanning.

Intervju

I etterkant av allmøtet vil du bli kalt inn til intervju. Etter intervju blir inntil 48 menn i Akershus valgt ut til en tolv ukers praksis som helserekrutt på sykehjem/omsorgsboliger for å prøve ut omsorgsyrket. Deretter går de best egnede og motiverte kandidatene videre i et betalt utdanningsløp.

Ta kontakt med din lokale Nav-veileder for å få avklart om du mottar egnet ytelse fra Nav og for eventuell påmelding til informasjonsmøte.

Les mer på www.mennihelse.no


Publisert: 30.01.2018 15:12:00
Sist endret: 30.01.2018 15:12