Innhold

Det har nå kommet en del snø, så forholdene ligger godt til rette for å observere spor og sportegn. 

Nes kommune ønsker derfor at de som observerer ulv og gaupe eller spor og eventuelle sportegn fra disse melder fra. 

Observasjoner kan meldes til: Ståle Glad-Iversen, Fagansvarlig skog/utmark på telefon: 93 02 84 35, eller ved å sende en e:post: stale.glad-iversen@nes.kommune.no

Les mer på Statsforvalteren sin nettside: https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/rovvilt/meld-fra-om-spor-fra-store-rovdyr/


Publisert: 15.01.2021 12:30:35
Sist endret: 15.01.2021 12:30