Innhold

I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er økt risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge. Mattilsynet vil derfor intensivere overvåkningen av villfugl,  for tidlig å kunne oppdage eventuell smitte av fugleinfluensa i Norge. 

Mattilsynet trenger hjelp
Nord-Trøndelag, Rogaland, Østlandet og Oslofjord-området er mest sannsynlig landingsplass for disse trekkfuglene.  Andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtselsfugler (f.eks. kråker) er mest utsatt for smitte.Finner du slike døde fugler bes du om å ringe Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, be om ditt lokale Mattilsyn kontor. 

Store konsekvenser for tamme fugler
Typen av fugleinfluensa som herjer i Sentral-Europa er ikke farlig for mennesker. Fugleinfluensaen er dødelig for både ville og tamme fugler. I tillegg til overvåkningen har vi iverksatt en rekke tiltak for å hindre at fugleinfluensaen kommer til Norge. Blant annet er det fastsatt en «Portforbudforskrift» som sier at tamme fugler skal holdes innendørs eller ute under tett tak. Det er viktig at dette beskyttende tiltaket følges.

På mattilsynet.no kan du lese om Forebygging og bekjempelse av fugleinfluensa. 

Se også:

  • Fugleinfluensa: «Portforbud» for fjørfe
  • «Portforbudforskriften» for fjørfe er revidert
  • Forebygging og bekjempelse av fugleinfluensa
  • Veterinærinstituttet: Fakta om fugleinfluensa (aviær influensa)

 


Publisert: 31.03.2017 22:44:42
Sist endret: 31.03.2017 22:44