Innhold

Vi har etter siste dagers informasjon fra Statsråd Bent Høie og FHI, evaluert ansvarligheten i å arrangere Matfestivalen Brød & Cirkus i 2020.

Oppblomstring av smitte i flere av våre nærliggende kommuner med en større risiko for smittespredning grunnet økt mobilitet i samfunnet, gjør at vi vil avlyse arrangementet i 2020. Vi ønsker ikke at Matfestivalen Brød & Cirkus skal bidra til å lage potensielle smitteklynger i Nes kommune.

Vi i festivalledelsen har strukket oss for å få til en festival hvor publikum i år kan føle seg trygge på at deres sikkerhet er ivaretatt, samtidig som vi leverer en fullverdig kultur – og mat opplevelse. Slik som samfunnet utvikler seg under Covid-19, ser vi ikke at vi kan levere godt nok.

Denne beslutningen har sittet langt inne og vi beklager på vegne av våre sponsorer, våre flotte lokalmat produsenter, artiser, frivillige og stab. Håper vi sees til neste år.

 

Vennlig hilsen

Matfestivalen Brød & Cirkus 2020


Publisert: 13.08.2020 11:21:37
Sist endret: 13.08.2020 11:21