Innhold

Vi mottar for tiden svært mange henvendelser med spørsmål relatert til koronapandemi og vaksinering. Vi ønsker å minne om at all informasjon om lokale og nasjonale tiltak finner du på vår nettside om korona, der finner du også lenker med henvisning til hvor du finner mer informasjon fra nasjonale myndigheter.

Våre ansatte jobber grundig og godt for å løse oppdragene kommunen har fått i bekjempelsen av koronapandemien. Vi ber dere ha tålmodighet med oss når det er ventetid på testtelefonen, eller når vi ikke klarer å imøtekomme alle henvendelser vi mottar i de ulike kanalene.

Koronavaksinering

Vaksineringen mot korona er godt i gang i Nes. Vi mottar foreløpig et begrenset antall doser hver uke, og dosene vi får tilsendt fordeles etter myndighetenes tydelige prioritering av de ulike gruppene. Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra disse kriteriene i de enkelte kommunene.

Alle innbyggere vil få tilbud om vaksine. Denne uken har vi startet vaksinering av gruppe to på prioriteringslisten, innbyggere over 85 år. Vi vil neste uke fortsette med vaksinering av denne gruppen inntil vi har gitt alle i aldersgruppen et tilbud. Deretter starter vi på neste gruppe. Slik vil vi jobbe oss nedover på listen.

Vi har rigget lokalene i Neshallen for en smidig og trygg gjennomføring av vaksineringen. Vårt fokus har vært å ivareta godt smittevern for alle dere som kommer for å få vaksinen de neste ukene. Hallen er delt opp i ulike soner. Når du kommer for å få vaksinen vil du bli registrert og henvist videre til en ventesone.  Videre til vaksinasjonssone der du vil motta vaksinen av kyndige vaksinatører, før du til slutt blir loset videre til en egen observasjonssone.  Her må du vente i 20 minutter før du kan reise hjem. På vei ut vil du motta et vaksinasjonskort med tidspunkt for når du får den andre og siste dosen. 

Hvordan får jeg time til vaksinering?

Alle innbyggere vil bli kontaktet eller få god informasjon om når og hvor de kan bestille time. Detaljene rundt når og hvordan dette vil gjøres jobber vi fortsatt med.

I en tid som dette må vi alle tåle at det ikke er alle svarene som kan gis med en gang. Vår hovedkanal for informasjon er nettsiden, den vil bli fortløpende oppdatert med aktuell og viktig informasjon til deg som innbygger. 


Publisert: 16.01.2021 16:46:51
Sist endret: 16.01.2021 16:47