Innhold

Klinikken er lokalisert i midlertidige lokaler utenfor Nes legevakt.

Tiltak for å begrense smitte

Opprettelse av luftveisklinikk er et viktig tiltak for å begrense spredning av koronaviruset (Covid-19).

Hensikten er å unngå å spre smitte på de ulike fastlegekontorene og på legevakt, men samtidig sørge for at pasienter trygt kan komme til nødvendige konsultasjoner hos lege.

Ingen pasienter skal møte direkte på luftveisklinikken, men ta kontakt med sin fastlege i vanlig kontortid. Det er fastlege som avgjør om pasient skal ha time på luftveisklinikk, og det er fastlege som melder pasient inn til luftveisklinikk via legevakt.

På kveld, natt, helger og høytidsdager tar en kontakt med Nes legevakt på vanlig måte.

Har du andre sykdommer og helseplager enn symptomer på luftveisinfeksjon?

Det er viktig at du som pasient tar kontakt med din fastlege ved tegn på sykdom, på samme måte som du tidligere har gjort. Dette er viktig for å at alle skal få nødvendig helsehjelp også i perioden med pandemi.

Hvis legen mener kontrollen kan gjennomføres ved e-konsultasjon eller video, vil du få beskjed i god tid om hvordan dette gjennomføres. Avtalte, viktige kontroller blir gjennomført ved personlig frammøte til avtalt time


Publisert: 17.04.2020 12:18:15
Sist endret: 17.04.2020 13:25