Innhold

Nes kommune skal være med i Lokaldemokratiundersøkelsen 2017. Det betyr at du som innbygger kan bli oppringt av et gallupbyrå for å svare på noen spørsmål i uke 38.      

Både innbyggere og folkevalgte vil bli stilt spørsmål om hvordan de vurderer lokaldemokratiet i egen kommune. Det er Kommunesektorens organisasjon (KS) som står bak undersøkelsen, som gjennomføres for tredje gang.

 Undersøkelsen er helt i tråd med vårt mål om at Nes skal være en kommune preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med et lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning 

Hensikten med undersøkelsen er både å kartlegge hvordan innbyggere opplever folkestyret, og samtidig se trender over tid, noe som vil være et godt utgangspunkt for å sette demokratispørsmål på dagsorden. Svarene som innbyggerne  gir vil være et viktig bidrag og gi oss verdifull kunnskap i det videre arbeidet.

 

Innbyggerdelen av undersøkelsen

KS har inngått avtale med et gallupbyrå om gjennomføring av innbyggerdelen av undersøkelsen. Undersøkelsen skjer ved telefonintervju med et representativt utvalg innbyggere kommunen, i Nes vil ca. 400 personer bli oppringt. De som blir oppringt blir bedt om å ta stilling til 14 påstander. Telefonintervjuene vil foregå i uke 38, fra 18. til 24. september. Vi oppfordrer alle som blir oppringt om å bli med på undersøkelsen.

Folkevalgtdelen av undersøkelsen

Før ordinært kommunestyremøte 26. september vil de folkevalgte gjennomføre folkevalgtdelen av lokaldemokratiundersøkelsen. De folkevalgte skal svare elektronisk på 43 spørsmål. De skal svare på de samme spørsmålene som innbyggerne, men vil i tillegg få spørsmål om arbeidsforhold og politisk kultur i kommunestyret.

Vi oppfordrer deg som  som blir oppringt til å delta og si din mening. Dette er viktig, og legger grunnlaget for videre arbeid med å styrke lokaldemokratiet.

 

Les mer http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/lokaldemokratiundersokelse/hvor-godt-er-lokaldemokratiet-i-din-kommune/


Publisert: 14.09.2017 13:31:20
Sist endret: 14.09.2017 13:31