Innhold

Skogbygda skole har følgende ledige lærerstillinger:

-100% stilling årsvikariat

-100% stilling 01.08.-31.12.2019

For begge stillingene gjelder:

Det er ønskelig med grunnskolelærerutdanning (eller evt  tilsvarende), med fagene norsk, matematikk og engelsk.

Kompetanse inne sos.ped og/eller spes.ped vil være en fordel.


Publisert: 01.02.2019 11:37:23
Sist endret: 01.02.2019 11:37