Det er ledig 100 % stilling som regnskapskontrollør ved Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike.

Skatteoppkreverne på Øvre Romerike har organisert arbeidsgiverkontrollen i en interkommunal kontrollenhet. Virksomheten er lokalisert på Eidsvoll.

Stillingsutlysning finner du her.
Søknadsfrist 6. august 2018.


Publisert: 04.07.2018 15:48:27
Sist endret: 04.07.2018 15:48