Innhold

Skatteoppkreverne på Øvre Romerike har organisert arbeidsgiverkontrollen i en interkommunal kontrollenhet som påser at arbeidsgivere følger lover og regler for skatter og avgifter på lønns- og kostnadsområdet. Virksomheten er lokalisert i Vormaveien 8, 2080 Eidsvoll.

Arbeidsgiverkontrollen søker Regnskapskontrollør i 50 % stilling med mulighet for utvidelse

Arbeidsoppgaver

 • Kontroll av regnskap, særlig på lønns- og kostnadsområdet
 • Veilede og informere arbeidsgivere
 • Delta i tverrfaglig samarbeid for å bekjempe A-krim

Egenskaper

 • Selvstendig, systematisk, fleksibel og løsningsorientert
 • Solide skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Resultatorientert og overholder tidsfrister
 • Engasjert og initiativrik

Kvalifikasjonskrav

 • Vi søker medarbeider med høyskole/universitet innenfor økonomi, regnskap eller revisjon og med regnskapspraksis. Lang og bred erfaring fra lønn/eksternregnskap kan kompensere for formell utdanning.

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling innenfor et område i kontinuerlig utvikling
 • Et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale, kommunale ansettelsesvilkår

Oppstart etter avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt kontrollsjef Pål Kogstad Næss, tlf. 951 57 363.

Søknad med CV og kopi av vitnemål sendes til: Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike, Vormavn. 8, 2080 Eidsvoll eller på epost, arbeidsgiverkontrollen@aor.no ,innen 07. april 2017


Publisert: 17.03.2017 16:53:31
Sist endret: 17.03.2017 16:53