Innhold

Skatteoppkreverne på Øvre Romerike har organisert arbeidsgiverkontrollen i en interkommunal kontrollenhet som påser at arbeidsgivere følger lover og regler for skatter og avgifter på lønns- og kostnadsområdet. Virksomheten er lokalisert i Vormavegen 8, 2080 Eidsvoll.

 

Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike søker Regnskapskontrollør i 70 % fast stilling

Arbeidsoppgaver

 • Kontroll av regnskap, særlig på lønns- og kostnadsområdet
 • Skrive rapporter
 • Veilede og informere arbeidsgivere
 • Delta i tverrfaglig samarbeid for å bekjempe A-krim

Egenskaper

 • Selvstendig, systematisk, fleksibel og løsningsorientert
 • Solide skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Resultatorientert og overholder tidsfrister
 • Engasjert og initiativrik

Kvalifikasjonskrav

Vi søker medarbeider med høyskole-/universitetsutdanning innen økonomi, regnskap eller revisjon og med regnskapspraksis. Lang og bred erfaring fra lønn/eksternregnskap kan kompensere for formell utdanning.

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling innenfor et område i kontinuerlig utvikling
 • Et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale, kommunale ansettelsesvilkår

Oppstart etter avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt kontrollsjef Pål Kogstad Næss, tlf.  951 57 363.

Søknad med CV og kopi av vitnemål sendes: Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike, Vormavegen. 8, 2080 Eidsvoll, eller til pal.kogstad.naess@aor.no innen 01. desember 2017.

 

 


Publisert: 17.11.2017 09:20:43
Sist endret: 17.11.2017 09:20