Innhold

Nes kommune v/landbrukskontoret inviterer til temakveld:

Tilskudd i nytt regionalt miljøprogram (RMP-tilskudd)

Nes rådhus 11. april 2019 kl. 19.00. 


Møtet er både for gårdbrukere som har søkt tiltak før, og for gårdbrukere som vil begynne med miljøtiltak.
I 2019 har Fylkesmannen i Oslo og Viken lansert et nytt regionalt miljøprogram.
Vi tar for oss endringer, satser og gode løsninger.

Program:

• Nye tiltak og satser i regionalt miljøprogram - Fylkesmannen i Oslo og Viken/Landbrukskontoret
• Råd om gjennomføring av tiltak - Norsk Landbruksrådgiving Øst
• Hvordan søke tilskudd og hvorfor - Gårdbruker i Nes
• Spørrehalvtimen - Still spørsmål til innlederne

Vi serverer kaffe, te og noe å bite i.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Nes kommune v/ Landbrukskontoret


Publisert: 28.03.2019 15:15:55
Sist endret: 28.03.2019 15:15