Innhold

Første kurskveld (hovedsamling) i hjemmekompostering avholdes:

Dato: Torsdag 25. april 2019

Tid: Kl. 19.00 til kl. 22.00.

Sted: Nes rådhus, Kommunestyresalen

Pris: Kurset er gratis, deltakere betaler kun kr. 100,- for kursmateriell ved fremmøte 1. kurskveld. (kr. 50,- for medlemmer av Nes hagelag.)

Påmelding:  til Esval Miljøpark KF innen 6. april 2019 på telefon 63 91 24 71 eller post@esval.no

Foredrag om hjemmekompostering ved Merethe H. Frøystad og presentasjon av et par kompostbinger. Inndeling av grupper
Enkel servering!

Litt om kurset:

Det forutsettes minimum 7 deltakere. Alle påmeldte vil få tilbakemelding om videre framdrift ved å oppgi navn/adr./mobilnr./e-post ved påmelding.

Ved å delta i dette kurset vil du lære om kompostering i teori og praksis. Det er ingen krav til forkunnskaper. Kurset er beregnet for deg som skal starte opp med hjemmekompostering eller som vurderer å begynne.

Har du erfaring innen kompost kan du være ressursperson for andre.

Kurset "Ren jord" består av en hovedsamling (Nes rådhus) De resterende 3 møtene er selvstudie i grupper, deltagerne blir enige om dato for disse møtene, arrangert i privat regi. Studieplanen som benyttes er godkjent av Studieforbundet natur og miljø, og det er lagt opp over 4 kvelder à 2 til 3 timer. For å få godkjent kursbevis må deltakerne være tilstede minimum 75 % av timene. Kurset utgjør grunnlaget for å kunne fritas for henting av matavfall.

Ved fullført kurs kan det inngås avtale med Esval Miljøpark om hjemmekompostering, du vil da få fritak for henting av matavfall, og fradrag i renovasjonsgebyret, for din jobb med hjemmekomposteringen. Samlet vil du med priser for 2019 kunne redusere ditt renovasjonsgebyr med kr 1.286,- pr år.

Det er fult mulig å bygge sin egen kompostdunk og arbeidsbeskrivelse, tegninger og materialisten finnes i heftet som deles ut på kurset.

Eventuelle spørsmål om kurset kan rettes til kompostansvarlig i Nes hagelag; Merethe H. Frøystad, telefon: 416 00 739

Ren Jord, A4-hefte, 24s, illustrert

 

 


Publisert: 22.03.2019 12:20:02
Sist endret: 22.03.2019 12:20