Innhold

Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs) er et kurs hvor deltakerne lærer metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og/eller forsterker nedstemthet/depresjon.

Kurset går over 10 ganger. 2,5 timer / gang. 

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori og vektlegger at man ved depresjon har flere kritiske tanker om seg selv, andre og fremtiden. Eksempler på slike tanker kan være: "jeg er håpløs", "jeg kan ikke stole på noen" eller -"ingenting nytter".

Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre selvkritiske tanker. Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede. Det tredje elementet er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag. For å få best mulig utbytte av kurset forventes av du følger opp enkelte oppgaver mellom møtene.

 

Hvem kan få tilbudet?

Kurset er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte (fra lett til moderat) på en slik måte at det går ut over livskvalitet og evne til å fungere i hverdagen. Tegn/symptomer på depresjon kan være fravær av glede, tilbaketrekking, følelse av verdiløshet, lite tiltakslyst, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, uro, grubling, irritabilitet.

 

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med Inger Lill Grøtte 47458966 / Inger.Lill.Grotte@nes-ak.kommune.no, eller Trine Reite  90092724 / trine.reite@nes.ak-kommune.no  for mer informasjon og /eller avtale en vurderingssamtale. . Alle må gjennom en forsamtale med kursholderne før kursstart hvor hensikten er å vurdere om kurset er det riktige tilbudet for den enkelte ut fra nåværende situasjon. 

 

Hva koster det?

Kr. 500 pr. kurs.


Publisert: 15.10.2018 08:39:59
Sist endret: 15.10.2018 08:39