Innhold

Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs) er et kurs hvor deltakerne lærer metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og/eller forsterker nedstemthet/depresjon.

Kurset går over 10 ganger. 2,5 timer / gang.

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori og vektlegger at man ved depresjon har flere kritiske tanker om seg selv, andre og fremtiden. Eksempler på slike tanker kan være: "jeg er håpløs", "jeg kan ikke stole på noen" eller -"ingenting nytter".

Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre selvkritiske tanker. Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede. Det tredje elementet er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag. For å få best mulig utbytte av kurset forventes av du følger opp enkelte oppgaver mellom møtene.

Hvem kan få tilbudet?

Kurset er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte (fra lett til moderat) på en slik måte at det går ut over livskvalitet og evne til å fungere i hverdagen. Tegn/symptomer på depresjon kan være fravær av glede, tilbaketrekking, følelse av verdiløshet, lite tiltakslyst, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, uro, grubling, irritabilitet.

Hva koster det?

Kr. 400 pr. kurs.

Hvordan få tilbudet?

Du kan ta kontakt med Inger Lill Grøtte, e-post: Inger Lill Grøtte Inger.Lill.Grotte@nes-ak.kommune.no eller telefon 47458966 eller Trine Reite, e-post: Trine.reite@nes-ak.kommune.no eller telefon 90092724 for mer informasjon og /eller avtale en vurderingssamtale. Alle må gjennom en forsamtale med kursholderne før kursstart hvor hensikten er å vurdere om kurset er det riktige tilbudet for den enkelte ut fra nåværende situasjon. 


Publisert: 20.08.2018 12:58:02
Sist endret: 20.08.2018 12:58