Innhold

I konkurransen om utsmykning av Årnes Barnehage er skisseforslagene fra fire kunstnere vurdert, Linda Bakke, Gunn Harbitz, Trude Vestby Nordmark og Torill Bonsaksen/Kjetil Aschim.

Fredag 29. september gjorde utsmykningskomiteen for byggeprosjektet sitt valg, med bakgrunn i presentasjon av kunstnernes skisseforslag.


Vinnerbidrag:

Linda Bakke har blitt valgt ut som vinner av konkurransen.

Linda Bakke (født 19. august 1973) er en norsk billedkunstner, bosatt på Stange.
Hun er utdannet ved Oslo Tegne og Maleskole (1991-1994) og Vestlandets kunstakademi i Bergen (1994-1998), og var steinhuggerassistent for Bård Breivik.
Bakke har arbeidet på hele bildekunstfeltet, med skulptur, tegning, maling og fotografi, og har stått for en rekke offentlige utsmykninger.

Se også: http://lindabakke.webs.com/


Beskrivelse av vinnerforslaget

Vinnerforslaget tar utgangspunkt i noe barn lager mye av i barnehagen, nemlig tegninger. Linda Bakke foreslår å lage to typer tredimensjonale skulpturer basert på to typer tegninger av barn: Hodefotinger og fantasidyr.

Skulpturene vil være dekorative, humoristiske og symbolske og intensjonen er at skulpturene bidrar til å skape en positiv stemning i barnehagen.

 

”Hodefotingen” selve symbolet på barnetegningen


En hodefoting er barnetegninger med mennesker som motiv. Typisk for en hodefoting er at kroppen ikke er med, og at lemmene dermed stikker rett ut av hodet. Barnet velger ut det viktigste når det tegner. Derfor starter barnet først med å tegne hodet og deretter ben og armer. Barna utvikler Hodefotingen i takt med teg¬neutviklingen og tegningene blir mer og mer avanserte i perioden fra barnet er 2-5 år.

 

Fantasidyr

Når barn tegner dyr resulterer det ofte i noen nye spennende arter, ofte også en blanding av to eller flere arter.

 

Involveringsprosess


Kunstneren har foreslått og komiteen ønsker en involveringsprosess med barnehagene i Årnes hvor de får i oppgave å tegne hodefotinger og fantasidyr i en avgrenset periode. Deretter blir de best egnede forslagene valgt ut for videre bearbeiding.
Slik blir også barna/brukerne også en del av utsmykningsprosessen. Dette mener komiteen er spennende og berikende for prosjektet.

 

 

Linda Bakke poengterer at det er viktig at skulpturene lages med største nøyaktighet ut i fra detaljene i tegningene som f.eks. tykkelse på streken og assymmetrier. Dette gir en nerve til det kunstneriske utrykket

Skulpturene lages i syrefast 316 stål som i seg selv er et av de mest robuste og vedlikeholdsfrie materialer.

Leveransen vil bli to skulpturer av Hodefotinger mellom 2-3 m høye og ett Fantasidyr maksimalt 150 cm opp til ryggen. Fantasidyret er tenkt som en skulptur som barna kan eks. kan bruke til å klatre og ri på.

Skulpturene vil være ferdig til levering i slutten av mai.

 

 

Stålskulptur av Linda Bakke, Bjøråa rasteplass, Stor-Elvdalen


Publisert: 04.10.2017 08:35:13
Sist endret: 04.10.2017 08:35