Innhold

41 kunstnere har meldt sin interesse for kunstnerisk utsmykning av Årnes Barnehage. Komitéen for kunstnerisk utsmykning er gledelig overrasket over den store interessen for oppdraget og den faglige kvaliteten på kunstnerne har vært svært høy. I møte i utsmykningskomiteen mandag 26. juni ble 4 kunstnere valgt ut til å levere et skisseforslag til utsmykning av uteområdet i ny barnehage på Årnes.

De fire utvalgte kunstnerne er;

Trude Westby Nordmark
Linda Bakke
Gunn Harbitz
Toril Bonsaksen/Kjetil Aschim

Kunstnerne skal presentere sine skisseprosjekter for komitéen 29. september. I etterkant av dette kontraktfester kommunen oppdraget med den utvalgte kunstner. Barnehagen ferdigstilles februar 2018. Kunsten forventes levert i løpet av våren samme år.

Komitéen består av arkitekt, 2 politisk valgte representanter, leder av byggeprosjektet, foreldrerepresentant, samt sekretariat fra administrasjonen.


Publisert: 28.06.2017 15:22:55
Sist endret: 28.06.2017 15:22