Innhold

Nes kommune bygger ny barnehage, som forventes ferdig februar 2018. Utsmykning av barnehagen inngår som et eget oppdrag. Kunstnere kan innen svarfrist melde interesse for oppdraget. Enkel CV og en presentasjon av deg og ditt kunstneriske virke sendes Nes kommune pr. epost.


Kriterier:
-             Kunstneren bør ha jobbet med kunstnerisk utsmykning i offentlig rom
-             Området for utsmykning er satt til barnehagens uteområde.
I den videre prosessen vil premisser som barnas nærkontakt med kunsten og solide materialer vektlegges.

Av de innsendte bidragene vil komitéen for utsmykning velge 3-4 kunstnere til skissekonkurranse med ny frist 23.august. Utvelgelsen av kunstnere tas rett etter innsendelsesfristen. Bidrag til skissekonkurranse honoreres med kr. 10.000 pr. kunstner. Vinner av konkurranse kontraktfestes snarlig. Levering etter avtale, men ønskelig våren 2018.

Avsatt sum til utsmykning er kr. 570.000

Svarfrist:             25. juni 2017
                             postmottak@nes-ak.kommune.no og merkes «kunstnerisk utsmykning Årnes                                                Barnehage»

Tegning - utomhusplan med forslag til plassering av kunst


Publisert: 08.06.2017 11:44:43
Sist endret: 08.06.2017 11:44