Innhold

Nes kirkelige fellesråd inviterer med dette til konkurranse om valg av rådgiver for anskaffelse av rådgivertjeneste for tilstandsanalyse av 7 kirkebygg. Konkurransen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift. Anskaffelsen er under 1,1 mill. kroner ekskl. mva. og gjennomføres etter anskaffelsesforskriften del I. Det føres en anskaffelsesprotokoll.

Konkurransegrunnlag med vedlegg kan leses ved å klikke på lenkene nedenfor:

 

Kontaktperson: Kirkeverge Tor Tvethaug, tlf. 992 44 815.

Frist for å levere tilbud: 1.11.2019 kl. 12.00.


Publisert: 30.09.2019 10:26:31
Sist endret: 30.09.2019 10:26