Innhold

I henhold til kommunestyrets vedtak 25.04.17 legges Ringstadbua herved ut til leie for servering i sommersesongen.

Aktuelle interessenter bes om å sende sin søknad. Søknaden skal inneholde beskrivelse av planlagt konsept. Søknader vurderes ut fra gjennomførbarhet av konsept.

Interessenter som ønsker å drive serveringssted må også søke om serveringsbevilling (og eventuelt skjenkebevilling). Disse søknadene blir behandlet i henhold til gjeldende lover og regler. Vi vil gjøre oppmerksom på at Mattilsynet i utgangspunktet har uttalt at Ringstadbua per dags dato ikke er tilpasset de krav som stilles til næringsmiddelvirksomhet. Hvis Mattilsynet stiller krav til utbedringer av lokalet i forhold til bestemmelser for næringsmiddelvirksomhet er det leietaker som må ta disse kostnadene.

Det kreves ikke husleie, men leietaker står for løpende enkelt nødvendig vedlikehold samt alle andre kostnader som påløper forbundet til drift som serveringssted.

Søknad sendes til postmottak@nes-ak.kommune.no eller per post Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes. Merkes: «Søknad om leie av Ringstadbua».

Søknaden må være mottatt her senest 3. mai 2017.

 

Informasjon og søknadsskjema for serveringsbevilling finnes her 

Informasjon og søknadsskjema for skjenkebevilling finnes her


Publisert: 26.04.2017 14:39:20
Sist endret: 26.04.2017 14:39