Innhold

Etter uker med digital undervisning og /eller undervissningspause, kan igjen elevene i kulturskolen få møte lærer og medelever igjen. Det er det mange som gleder seg til! 
Mandag 25.januar gir lærere bosatt i Oslo kun digital undervisning, men fra og med 26. januar tilbys alle elever fysisk undervisning. 

" Vi er veldige glade for å få komme igang med fysisk undervisning igjen", forteller rektor i kulturskolen, Ingun Elvhaug. Siden nyttår har enkeltundervisningen foregått på skjerm. Gruppeundervisningen har hatt pause. "Undervisning på skjerm går fint for en periode, men med vekslende internettlinjer og til tider dårlig lydkvalitet kan det legge en demper på innholdet i undervisningen. Vi har valgt å opprettholde enkeltundervisningen i denne perioden, og vi vet at det er mange elever som har satt stor pris på dette."

Rektor forteller at kollegiet og skolen gjorde seg en rekke erfaringer våren 2020 rundt digital gruppeundervisning. Erfaringen viste at det var svært krevende å lage et godt dansetilbud på skjerm, særlig for de yngste barna. Derfor har kulturskolen valgt å utsette oppstarten for disse til nå. -"Men om det skulle bli nødvendig videre denne våren, er vi klare til å gjøre vårt beste for å gi elevene et godt tilbud- enten det er på skjerm eller ved fysiske møter",  sier rektor. 

 


Publisert: 19.01.2021 12:36:17
Sist endret: 25.01.2021 15:17