Innhold

Nes kommune arrangerer i samarbeid med lag, foreninger og frivillige Kulturminnedagene 2017. Dagene markeres med ulike arrangementer rundt i kommunen fra lørdag 9. september til søndag 17. september. Kulturminnedagene markeres i hele Europa i september hvert år. Lag og foreninger i kommunen har markert dagene også tidligere år, men det er første gang Nes kommune samler alle arrangementene under ett. I år deltar Nes Samlinger, Nes turlag, Raumnes historielag, Skogbygda historielag, Aarnæs historiske selskab, Store Nes viking- og middealderlag og Torbjørn Nilsen. Et aktivt kulturminnevern og formidlingsarbeid er avhengig av aktive frivillige og Nes kommune glade for entusiasmen fra lag og foreninger for å kunne muliggjøre Kulturminnedagene 2017.

Program:

Dag

Aktivitet

9.9 Lørdag

Kl. 12.00

Åpen dag, Auli mølle

Nes Samlinger åpner dørene til Auli mølle for nysgjerrige og interesserte kl. 12.00 – 15.00. Salg av kaffe og scones.

10.9 Søndag

Kl. 12.00

  

Kl. 11.00

Kulturminnestien i Skårerberget

Skogbygda historielag inviterer til tur i Skårerberget med oppmøte på Bårhaug gård i Skogbygda kl. 12.00. Turen tar cirka 3 timer. Ta med mat og drikke.

Et møte med vikingtiden og tradisjoner

Store Nes viking- og middelalderlag inviterer til gratis vikingdag på Pakkhuset på Årnes. Fra klokken 11.00 blir det produksjon av gjenstander og historiefortelling for barn og voksne av vikinghøvding Loke. Foredrag ved arkeolog Bjarne Gaut om jernalder/middelalder i Nes fra klokken 14.00. Enkel bevertning etter foredraget.  

13.9 Onsdag

Kl. 18.00

Da industrien kom til Oppaker

Nes Samlinger inviterer til foredrag med Frits Wahlstrøm på Øvre Bruket i Funnefoss industriarbeidermuseum kl. 18.00. 

Gratis inngang og salg av kaffe og scones.

14.9 Torsdag

Kl. 18.00

Åpen dag i arkivet

Raumnes historielag inviterer til åpen dag i arkivet på Amfi Årnes kl. 18.00 – 21.00. Både lokalhistorierommet i biblioteket og arkivet i bankhvelvet i kjelleren vil være åpent. Gratis og åpent for alle.

16.9 Lørdag

Kl. 12.00

Kl. 12.00

Historisk vandring i Årnes sentrum

Aarnæs Historiske Selskab ved Frits Wahlstrøm inviterer til historisk vandring i Årnes. Oppmøte kl. 12.00 på Statoil/Circle K Årnes. 

Åpen dag i Torbjørn Nilsens samlinger

Torbjørn Nilsen åpner sine spennende samlinger fra 12 – 15 i Svarverudvegen, Årnes. Gratis inngang. 

17.9 Søndag

Kl. 11.00   

Kulturminnetur med Nes turlag

Tur fra Velta, Flolangen til Klebersteinsgruvene ved Folvellsetra, oppmøte kl. 11.00 med felles kjøring fra Årnes stadion. Ta med mat og drikke. Turleder Arild Larsen tlf. 916 76 182.

Illustrasjonsbilde fra en tidligere kulturminnevandring


Publisert: 07.09.2017 08:47:33
Sist endret: 07.09.2017 08:47