Innhold

Kaféen inneholder en kafé-del med scene og sittesone, disk og betjeningssone, samt kjøkken, og har totalt et areal på ca. 150 m2. Kaféen forventes å ha fast åpent på dagtid, samt serve kulturhusets arrangementer på dag- og kveldstid ved behov. Drifter har også ansvar for matservering ved kulturhusets utearrangementer.

Dagens drifter rapporterer om et godt og stabilt besøk, og påpeker at de av strategiske og forretningsmessige årsaker trekker seg ut av all virksomhet utenfor Oslo. Lokalene vil derfor være ledig fra 01.02.2019. 

Nye leietagere tilbys gode leiebetingelser. Nes kulturhus betaler de faste driftsutgiftene på selve bygget. Renhold, vann, strøm og kostnader direkte koblet til driften bekostes og utføres av ny drifter. Kaféen har et godt utstyrt kjøkken, men noen oppgraderinger må gjøres av drifter.

Drifter har selv ansvar for sine ansatte og besørger for egen kostnad alt av dekketøy, kjøkkenutstyr, duker m.v., samt oppgradering av kaféens interiør. Markedsføring inngår i drifters eget ansvar. Kaféens scenetekniske utstyr, herunder AV-utstyr, er kulturhusets ansvar.
Drifter må ha skjenke- og serveringsbevilling.

Nes kulturhus stiller som krav å disponere kaféen til sine kulturarrangementer. I kafeens åpningstider avtales dette spesielt og gjennomføres i tett samarbeid med drifter. Nes kulturhus drifter og inntektsfører selv aktivitetene på kaféens kulturarena med utleie og booking.

Varighet på kontrakt vil være 3 – tre – år med mulighet for opsjon på 1 + 1.

Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju. Det legges vekt på erfaring, leveringsdyktighet, konseptuell identitet og kvalitet. Det må legges fram godkjente regnskaper. Tiltredelse fra 01.02. 2019, ellers så snart som mulig deretter.

Søknadsfrist: 13.12.18

Skriftlige søknader sendes postmottak@nes-ak.kommmune.no  merket «Drifter Kulturkaféen».

Spørsmål og andre henvendelser kan rettes til:
Kulturhusleder Ola André Olsen
post@neskulturhus.no
tlf. 90 63 33 61


Publisert: 28.11.2018 09:16:27
Sist endret: 28.11.2018 09:16