Innhold

Kommunestyret vedtok 13. februar å opprette en årlig Kultur- og idrettsgalla i Nes.  Den første gallaen vil bli avholdt fredag 6. april i Nes kulturhus.

I de senere år har mangfoldet innen kultur og idrett gjort seg bemerket også utenfor kommunen. Enkeltutøvere, idrettslag, korps og artister har markert seg med priser, nominasjoner og plasseringer både regional, nasjonalt og internasjonalt. Disse ønsker vi å hedre.

Heder og anerkjennelse

Hvem syntes du fortjener heder og anerkjennelse?  Det er satt opp flere kategorier og du som innbygger kan gi ditt forslag til kandidat. 

Her kan du sende inn ditt forslag  innen 3.  mars.

 

Komite

Det er nedsatt en komite som på bakgrunn av innsendte forslag til kandidater vil velge tre kandidater pr kategori. Komiteen består av:

 • ordfører,
 • leder av nes idrettsråd,
 • leder av kulturråd og
 • leder av nes friluftsråd
 • administrasjon

Kriterier:

 • kandidatene må være fra Nes
 • prestasjoner siste år
 • har gjort seg bemerket i eller utenfor Nes, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt

Kategorier
- årets:

 • idrettslag
 • kvinnelig utøver
 • mannlige utøver
 • gruppe  (scenekunst,teater,musikk)
 • kvinnelige utøver/artist/kunstner
 • mannlige utøver/artist/kunstner
 • lag og forening/åpen klasse
 • ildsjel
 • nykommer

Det vil bli hederstaler, nominasjoner, kulturelle innslag i skjønn forening.  Du som innbygger kan bli med på festen.


Publisert: 15.02.2018 11:33:06
Sist endret: 15.02.2018 11:33