Innhold

Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset kan få kompensasjon jf. forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren vedtatt 3. april 2020.

Det er satt av 700 mill. kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten (herunder kulturfrivilligheten). Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det legges opp til rask søknadsbehandling og utbetaling av kompensasjonen.

Søknadsskjema er tilgjengelig fra 14. april, og søknadsfristen er 21. april.

For mer informasjon se her 


Publisert: 06.04.2020 15:17:58
Sist endret: 06.04.2020 15:17