Innhold

"Knud" kommer fredag - farevarsel oppgradert til rødt nivå

Kraftig vind

Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus Varsel: Fra fredag ettermiddag er det ventet sørlig full storm på kysten, og lokalt kraftige vindkast, opp mot 35 m/s i kystområdene. Indre strøk kan også få vindkast opp mot 25-30 m/s . Vinden dreier vestlig og avtar natt til lørdag

Klikk her for mer informasjon om farevarslene

Kraftig vind Gjenstander med store vindfang kan blåse over ende. Broer kan stenges, og det er fare for skade på bygninger og infrastruktur. Sterk vind kan føre til kansellerte avganger med båt, fly og annen transport. Fest alle løse gjenstander og unngå å bevege deg unødvendig utendørs.

Slik forbereder du hus og hage på storm

  • Rydd hagen; sikre store gjenstander, flytt mindre gjenstander inn.
  • Sjekk taket for løs takstein og løse plater.
  • Sørg for at takrenner, antenner og presenninger er godt festet.
  • Lukk vinduer og dører godt til.


Varsel om kraftig vind - på orange nivå

Vi har mottatt følgende varsel (nest høyeste aktsomhetsnivå) fra Meteorologisk institutt (MET)

Fra fredag ettermiddag til natt til lørdag er det ventet lokalt kraftige vindkast i Rogaland, Sørlandet, Telemark og Østlandet. Lokalt opp mot 30-40 m/s. De sterkeste vindkastene ventes nær kysten og i fjellet.

Gjenstander med store vindfang kan blåse over ende. Broer kan stenges, og det er fare for skade på bygninger og infrastruktur. Sterk vind kan føre til kansellerte avganger med båt, fly og annen transport. Fest alle løse gjenstander og unngå å bevege deg unødvendig utendørs.

Mer informasjon finner du på Meteorologisk institutt sine nettsider 


Publisert: 20.09.2018 15:36:15
Sist endret: 21.09.2018 14:40