Innhold

31. mars - Informasjon og statusoppdatering 

Det er i dag påvist ett nytt tilfelle av koronasmitte i Nes.

Nå er det totalt 9 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19)  i Nes kommune, 1 er friskmeldt.
De berørte følges opp etter Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Varaordfører har i dag varslet at hun har testet positivt på korona (Covid-19)

30. mars - Statusoppdatering

Det er ikke påvist nye tilfeller av koronnasmitte i Nes, i dag

Nå er det totalt 8 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19)  i Nes kommune, 1 er friskmeldt.
De berørte følges opp etter Folkehelseinstituttets retningslinjer.

27. mars - Statusoppdatering

Det er ikke påvist nye tilfeller av koronnasmitte i Nes, i dag

Nå er det totalt 8 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19)  i Nes kommune, 1 er friskmeldt.
De berørte følges opp etter Folkehelseinstituttets retningslinjer.

26. mars - Informasjon og statusoppdatering kl. 15.00

Det er i dag påvist tre nye tilfeller av koronasmitte i Nes.

Nå er det totalt 8 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19)  i Nes kommune, 1 er friskmeldt.
De berørte følges opp etter Folkehelseinstituttets retningslinjer, og har det bra.

Ordfører er en av de som har fått påvist korona i dag. Hun har det etter forholdene bra.

25. mars - Statusoppdatering

Det er heller ikke i dag påvist nye tilfeller av koronnasmittede i Nes. Totalt er det nå fem bekreftede tilfeller i Nes. 

24. mars - Statusoppdatering

Det er heller ikke i dag påvist nye tilfeller av koronnasmittede i Nes. Totalt er det seks bekreftede tilfeller i Nes. 

23. mars - Statusoppdatering

En av våre pasienter – covid-19, er innlagt på AHUS. 

Det er heller ikke i dag påvist nye tilfeller av koronnasmittede i Nes. Totalt er det seks bekreftede tilfeller i Nes. 

22. mars - Statusoppdatering

Det er heller ikke i dag påvist nye tilfeller av koronnasmittede i Nes. Totalt er det seks bekreftede tilfeller i Nes.  De berørte følges opp etter Folkehelseinstituttets retningslinjer, og har det bra.

21. mars - Statusoppdatering

Det er ikke påvist nye tilfeller av koronnasmitte i Nes. Totalt er det seks bekreftede tilfeller i Nes. De berørte følges opp etter Folkehelseinstituttets retningslinjer, og har det bra.

20. mars - Informasjon og status

Det er ikke påvist nye tilfeller av koronnasmitte i Nes

Totalt er det seks bekreftede tilfeller i Nes. De berørte følges opp etter Folkehelseinstituttets retningslinjer, og har det bra.

Vi vil også informere om at NAV har opprettet en vakttelefon for arbeidsgivere på Øvre Romerike, telefon 412 40 970 og betjenes alle hverdager fra kl 9 – 15.

19. mars - Informasjon og status

Det er i dag påvist et nytt tilfelle av koronasmitte i Nes.

En ansatt på Nes legevakt har testet positivt på korona (COVID-19).

Leder ved legevakta presiserer at den ansatte ikke har hatt pasientkontakt.

Det er kartlagt hvilke personer den smittede har hatt nærkontakt med, og tre kollegaer ved legevakta er satt i karantene. 
Den smittede er isolert i eget hjem.  

Legevakta opprettholder driften som normalt.

Totalt er det nå seks bekreftede tilfeller i Nes. De berørte følges opp etter Folkehelseinstituttets retningslinjer, og har det bra.

18. mars  kl. 19.00 - status

Det er nå påvist et nytt tilfelle av koronnasmitte i Nes. Totalt er det nå fem bekreftede tilfeller. De berørte følges opp etter Folkehelseinstituttets retningslinjer, og har det bra.

18. mars  kl. 16.00  - Informasjon og status 

Det er ikke påvist nye tilfeller av koronnasmitte i Nes

I forbindelse med utbruddet av koronavirus (Covid-19) og for å sikre forsvarlige helsetjenester til våre innbyggere, ønsker vi å kartlegge tilgjengelig helsepersonell.

Registrering deg her  så tar vi kontakt ved behov

17. mars - Informasjon og status 

Det er i dag påvist et nytt tilfelle av koronnasmitte i Nes. Totalt er det nå fire bekreftede tilfeller. De berørte følges opp etter Folkehelseinstituttets retningslinjer, og har det bra.

Familiens hus

har redusert aktiviteten og begrenset driften til det nødvendige. Resepsjon er stengt, men telefon er bemannet. Døren er åpen for de som skal på konsultasjoner etter  avtale/møter.

 • Kun én foresatt skal være i følge med barnet sitt på konsultasjonen. Gravide som skal til oppfølging må komme uten partner.
 • Vi kontakter aktuelle barn og familier slik at vi kan gi råd og veiledning over telefon

 Det er viktig at dere tar kontakt med oss ved behov på telefon 66 10 45 00

Pårørendetelefon - en hjelpetelefon for pårørende i alle aldere - 90 90 48 48!

Har du behov for å snakke med noen, kan vi tipse om Pårørendetelefonen, de har ledig kapasitet og er tilgjengelig på chat, telefon og e-post.  De ansatte har helse- og sosialfaglig utdanning og taushetsplikt. De sitter klar til å ta imot henvendelser fra både barn og voksne!
De holder åpent alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00

Mer informasjon på nettsiden: https://www.parorendesenteret.no/hjem

16. mars - Informasjon og status 

Det er ikke påvist nye tilfeller av koronnasmitte i Nes

På grunn av svært mange telefonhenvendelser til fastleger og legevakt, er det opprettet et ekstra telefonnummer  66 10 44 44. Telefonen besvares av personalet ved legevakten.  

Alle henvendelser som kan vente må vente! Husk at det fortsatt er influensasesong, og at det er sesong for forkjølelse. 

Rådhuset
Servicetorget på Rådhuset er stengt. Telefonen betjenes som vanlig. 

NAV Nes redusert tilgang
NAV Nes har redusert tilgangen til publikumsmottaket. Besøk kun etter avtale. 

NAV Nes har opprettet 2 interne telefonnummer, som er operative mellom kl. 12 og 14,

 • 41 31 74 19 for økonomisk sosialhjelp
 • 41 34 05 67 for øvrige tjenester

Ønsker du å komme i kontakt med en veileder hos NAV Nes, eller har behov for tilgang til vårt publikumsmottak, kontakt oss på disse telefonnummere.

Refusjon av barnehage - og SFO plass

Alle fakturaer gjeldende foreldrebetaling i barnehage og SFO skal betales som normalt. Alle vil få refundert tilbake deler av fakturaen ut fra hvor mange dager tilbudet vil være stengt. Hvor mange dager dette vil vare, er forhold vi ikke kjenner til enda, men når vi vet dette vil kommunen gjøre opp status og refundere tilbake.

Nes kommune har, sammen med resten av kommune-Norge v/KS (Kommunenes sentralforbund), en dialog med nasjonale myndigheter om hvordan dette skal håndteres.

SMS melding til alle innbyggere fra ordfører, sendt 16. mars fra kl. 18.00 (tar noe tid før alle mottar meldingen)

Kjære innbyggere, takk for at dere stiller opp på den nasjonale dugnaden! Vi står i en krevende og alvorlig situasjon hvor alle må bidra for å unngå smittespredning. Det er svært mange tlf  til fastlege/legevakt, derfor er det opprettet et tlf.nr. om koronaviruset; 66104444. Ikke møte opp på legekontor uten avtale. For mange henvendelser til legevakt kan gjøre at personer som er kritisk syke ikke får den hjelpen de trenger.

Les informasjon fra helsemyndighetene på Folkehelseinstituttets nettside. Lurer du på noe og ikke finner svar, og ikke er syk, ikke ring fastlege og legevakt!. Det er viktig å følge råd gitt fra sentrale myndigheter og respektere karantenebestemmelsene. Følg også med på kommunens nettside. Med vennlig hilsen Grete Sjøli, ordfører i Nes

Fikk du ikke meldingen? sjekk om du er registrert i kontaktregisteret 

15. mars -  Statusoppdatering

Det er ikke påvist nye tilfeller av koronnasmitte i Nes.

Har du spørsmål til oss i Nes kommune om koronaviruset? send oss spørsmålet via e-postadressen: covid19@nes-ak.kommune.no, e-posten betjenes av ansatte i Nes kommune, mandag til fredag.

 

13. mars- Informasjon og status 

Kriseledelsen har hatt to møter i løpet av dagen for oppdatering av status i Nes. Situasjonen følges tett, og det jobbes med planlegging av konkrete tiltak for å håndtere tiden fremover. 

Det er i dag påvist et nytt tilfelle av koronnasmitte i Nes. Totalt er det nå tre bekreftede tilfeller. De berørte følges opp etter Folkehelseinstituttets retningslinjer, og har det bra.

På www.fhi.no finner du siste informasjon fra helsemyndighetene. Lurer du på noe, så let etter informasjon på disse sidene først. Spørsmål kan også sendes til covid19@nes-ak.kommune.no. Mailkontoen betjenes fra mandag til fredag.

Hvis du ikke finner svar, og ikke er syk, ikke ring Legevakten. Hvis du er syk, men det kan vente, ring fastlegen.

For mange henvendelser til fastleger og legevakt kan gjøre at personer som er kritisk syke, ikke kommer gjennom og får den hjelpen de trenger.

HUSK at det fortsatt er influensasesong, og at det er sesong for forkjølelse.

De nye oppdaterte kriteriene for testing pr 13.03. definerer testing av to grupper:

 • Helsepersonell med akutte luftveissymptomer
 • Personer i risikogruppen, med akutt oppståtte luftveisinfeksjoner

Mer om hvem som er i risikogruppen kan du lese her https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

 

Adgangskontroll ved Nes sykehjem

I tråd med regjeringens beslutning innføres det adgangskontroll ved Nes sykehjem fra lørdag 14. mars. Dette for å ivareta smittevernet for pasienter som er sårbare for smitte. 

 

Vedrørende gudstjenester og begravelser i tiden fremover

Som gravferdsforvalter for Nes kommunes innbyggere, gjør Nes kirkelige fellesråd fortløpende vurderinger og iverksetter tiltak, i forbindelse med koronaviruset (Covid-19), for kirkelige handlinger.

Pr 13. mars kl. 14.00 gjelder følgende:

Begrensning i antall deltakere i begravelser. Familie og nærmeste pårørende prioriteres i begravelser. Alle gudstjenester avlyses.

Det vises til informasjon på www.kirkenines.no

Publikum oppfordres til å følge med på nettsidene for oppdatert informasjon fremover. Følg også Nes kirkelige fellesråd på Facebook og Instagram for oppdatert informasjon.

For nærmere informasjon, ta kontakt med kirkeverge/daglig leder Tor Tvethaug, tlf. 992 44 815.

 

12.mars kl 16.00 - Viktig oppdatering av nye tiltak

Helsedirektoratet har besluttet flere nye tiltak for å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Her finner du tiltakene: 

https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende---som-gjelder-fra-klokken-18.0/

 • Kommunale barnehager og grunnskoler blir stengt torsdag 12.03.20, kl. 18.00, og inntil videre. Skolene vil sørge for god kommunikasjon med elever og lærere via digitale verktøy og vil legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme. Kommunen vil ha et tilbud til barn av foresatte/personell fra helse og omsorgssektoren, og andre som er definert som kritiske samfunnsfunksjoner. Foresatte som er i målgruppa og som har behov for dette, bes melde dette til barnehagen/skolen så raskt som mulig og innen fredag 13.03. kl. 07.00.
 • Servicetorget på Rådhuset vil holde stengt for publikum i morgen fredag 13.03. Telefonen vil være betjent som vanlig. 
 • Bibliotek, svømmehall og alle kommunale kulturtilbud blir stengt fra kl 18 i dag.

Vi oppfordrer alle til å lese oppdateringen av nye tiltak på Folkehelseinstituttes sider, da tiltakene vil berøre alle innbyggere.

 

12.  Mars- Dette gjør vi i Nes

Rådmannen og hans ledergruppe har i dag hatt et møte for vurdering av situasjonen knyttet til Covid- 19 . Situasjonen følges tett. Det lyttes  til råd og retningslinjer fra nasjonale myndigheter, og aktuelle smittevernstiltak vurderes fortløpende. 

Følgende tiltak er besluttet i dag:

 • Gruppetimer i svømmehallen utgår inntil videre. Dette gjelder også skoler og barnehager
 • Kroppsøving i skolene i Nes utgår inntil videre
 • Nes kommune begrenser møteaktivitet som ikke er nødvendig å gjennomføre. Er du ansatt i Nes kommune, henvises det til ansattportalen for mer informasjon utover dagen.
 • Det planlegges for å håndtere en midlertidig stengning av kommunale skoler og barnehager i Nes. Dette innebærer å kartlegge alle barn som vil ha behov for et tilbud på skolen/ i barnehagene. Dette gjelder foresatte med viktig samfunnsnyttig arbeid som ikke har mulighet til å ivareta egne barn på dagtid. Skolene vil sende ut egen informasjon til alle foresatte i løpet av dagen.
 • Det er iverksatt begrensninger for alle besøkende til Nes sykehjem;
  Besøk til pasientene på sykehjemmet blir i en periode ikke mulig. Dette gjelder pårørende,   venner og bekjente. For å opprettholde kontakt med sine, benytt telefonen. Kantina på sykehjemmet stenges for alle utenom pasienter og ansatte som er på jobb. Aktiviteter og arrangementer med eksterne aktører avlyses inntil videre.
  Unntak: Pasienter som er døende får ha sine nærmeste hos seg. De pårørende som skal inn må nøye vurdere, evt. i samråd med sin lege, om de utgjør en smitterisiko. Har man luftveissymptomer, har vært i nærkontakt med smittet eller vært i risikoområder kan man ikke komme inn på sykehjemmet. Restriksjonene gjelder inntil annen beskjed blir gitt.

Det forventes nye føringer fra nasjonale myndigheter etter varslet pressekonferanse kl 14. Vi vil oppdatere nettsidene fortløpende dersom nye tiltak iverksettes.

12. mars- Pålegg om å risikovurdere alle arrangementer med over 100 mennesker

Kommunen får flere henvendelser om hvorvidt arrangementer kan gjennomføres eller må avlyses på grunn av risiko for koronasmitte. Det første arrangøren bør gjøre er å tenke igjennom nødvendigheten av at arrangementet gjennomføres, eller om det kan utsettes eller avlyses. 

Folkehelseinstituttet (FHI) har tydeliggjort og presisert sine anbefalinger i forhold til større arrangement:

 • Alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere bør avlyses eller utsettes
 • Utendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere som står eller sitter tett bør avlyses.

For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere, skal risikovurdering gjøres før gjennomføring. Arrangør har ansvaret for å gjennomføre risikovurderingen, som så må godkjennes av kommuneoverlegen.  Risikovurderingen skal gjøres etter skjema utarbeidet av Folkehelseinstituttet:

     Skjema for risikovurdering av arrangementer Nes.docx

Skjemaet sendes kommuneoverlegen på e-postadresse covid19@nes-ak.kommune.no 

Det oppfordres til å følge nettsidene til Folkehelseinstituttet for fortløpende oppdatering av informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

10. mars- Statusoppdatering i Nes

Det er i dag påvist et nytt tilfelle av koronnasmitte i Nes. Vedkommende er hjemmeisolert etter Folkehelseinstituttets retningslinjer, og har det bra. Kommunehelsetjenesten følger opp etter gitte retningslinjer. 

Råd ved større arrangement

Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet når deltagere returnerer hjem.

Det bør gjøres en risikovurdering for hvert enkelt arrangement. Man må vurdere risikoen for smitte ved gjennomføring av arrangementet, mulighetene til å begrense eller endre arrangementet (for eksempel med og uten publikum tilstede) og eventuelt å utsette eller avbryte arrangementet. God planlegging er nødvendig for å sikre en god smittevernhåntering.

Risikovurdering må revideres fortløpende i henhold til utvikling av situasjonen.

Folkehelseinstituttet kommer med anbefalinger og forslag til tiltak på sine sider. Der finnes det også et verktøy for risikovurdering av arrangementer med 100- 500 deltagere:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

9. mars - Statusoppdatering i Nes

Det er fortsatt bare en pasient som er bekreftet smittet av koronaviruset i Nes. Det gjøres løpende tester av innbyggere etter Folkehelseinstituttes kriterier. 

Vi minner om at det fortsatt er fastlegen som skal vurdere om det er behov for testing.

1. mars - En pasient er smittet av koronaviruset i Nes.

Vedkommende er i Hjemme-karantene, og har det bra. Kommunen følger opp pasienten etter retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.

Dette medfører ingen økt smittefare for innbyggerne i Nes


Publisert: 30.04.2020 19:03:06
Sist endret: 30.04.2020 19:03