Innhold

I Nes kommune er det tiltaksnivå A i covid-19 forskriften som gjelder, frem til og med 25. april 2021.

Nasjonale tiltak gjeldende i Nes fra 26. april til og med søndag 9. mai
Fra og med mandag 26. april er det nasjonale tiltak som blir gjeldende i Nes og 17 andre kommuner i Viken. Det betyr fortsatt strenge smitteverntiltak, men likevel noen lettelser. Nå kan blant annet butikker og kjøpesenter åpne. Her finner du oversikt over alle nasjonale regler: https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/

Lokal forskrift er gjeldende inntil videre
Lokal forskrift vil gjelde i tillegg til de nasjonale reglene, som blant annet innebærer krav om bruk av munnbind i butikker og kjøpesentre uavhengig av avstand, samt at treningssentre og svømmehall forbeholdes dem som er bosatt eller arbeider i Nes kommune.

Ha færrest mulig nærkontakter og unngå mobilitet
Vi skal fortsatt ha færrest mulig nærkontakter og unngå mobilitet så langt som mulig.

Les pressemeldingen fra Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-regionale-tiltak-for-kommunene-i-viken/id2845651/

 


Publisert: 22.04.2021 20:53:54
Sist endret: 22.04.2021 21:02