Innhold

30. april -  Statusoppdatering 

Det heller ikke i dag påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes. Det betyr at vi fortsatt har 3 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes kommune, i tillegg er det 11 som er friskmeldt.

29. april -  Statusoppdatering 

Det heller ikke i dag påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes. Det betyr at vi fortsatt har 3 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes kommune, i tillegg er det 11 som er friskmeldt.

28. april -  Statusoppdatering 

Det heller ikke i dag påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes. Det betyr at vi fortsatt har 3 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes kommune, i tillegg er det 11 som er friskmeldt.

27. april - Informasjon og statusoppdatering 

Det heller ikke i dag påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes. Det betyr at vi fortsatt har 3 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes kommune, i tillegg er det 11 som er friskmeldt.

Helse og velferd

I morgen 28. april åpner vi utekafé for beboere og pårørende ved Nes sykehjem.  Nå kan endelig pårørende få treffe sine nære og kjære. Kafeen er åpen mellom kl 11-13. Pårørende må ringe avdelingen og avtale tid. Hvert besøk begrenses til 20 min, og inntil to pårørende om gangen.

26. april - Statusoppdatering 

Det heller ikke i dag påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes. Det betyr at vi fortsatt har 3 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes kommune, i tillegg er det 11 som er friskmeldt.

25. april - Statusoppdatering 

Det heller ikke i dag påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes. Det betyr at vi har 3 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes kommune, i tillegg er det 11 som er friskmeldt.

24. april - Informasjon og statusoppdatering 

Det heller ikke i dag påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes. Det gledelige er at vi har to nye friskmeldte.

Status i dag er at vi har 3 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes kommune, i tillegg er det nå 11 som er friskmeldt.

Nytt fra helse og velferd

Status fra Ergo- og fysioterapitjenesten:
I henhold til nasjonale retningslinjer og endringer i koronarestriksjonene tilpasses praksisen og tjenesten tar nå gradvis flere brukere. Foreløpig er det bare én-til-én behandling, ingen gruppetilbud. Både brukere selv og samarbeidende helsepersonell oppfordres til å henvise til oss som normalt. Hastegraden på henvisningen vurderes individuelt og i henhold til tjenestens prioriteringsnøkkel. Les mer om dette

23. april - Informasjon og statusoppdatering 

Det heller ikke i dag påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes. Status i dag er som i går 5 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes kommune, i tillegg til 9 som er friskmeldt.

Nytt fra oppvekst og utdanning:

De kommunale barnehagene viderefører åpningstiden fra kl.08.00 til 16.00 inntil videre

Reiseråd for å ivareta smittevern ombord i skoletransporten fra 27. april. Ruter har sammen med sine operatører gjort tilpasninger for å sikre at smittefaren er redusert på bussene som benyttes til skoleskyss. Les mer om dette

Reviderte rammer for fjernundervisning i Nes kommune, les mer om dette 

Barn som ikke kan være hjemme, les mer om dette  

 

22. april - Informasjon og statusoppdatering 

Det heller ikke i dag påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes. Status i dag er som i går 5 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes kommune, i tillegg til 9 som er friskmeldt.

Orientering - gjenåpning av skolene

Som tidligere informert har regjeringen besluttet å gjenåpne 1. – 4. trinn for grunnskolene 27.april. Alle skolene i Nes arbeider nå med å legge til rette for en best mulig gjenåpning og oppstart av skolene for elever, ansatte og for dere foreldre. Det viktige for oss i tiden framover vil være å ivareta alle smitteverntiltakene, samtidig som vi skal legge til rette for et best mulig læringsmiljø for alle elever.  Les mer om dette

Avlyste arrangement og alternativ markering

Nes kommune følger nasjonale retningslinjer for kulturelle arrangementer for å redusere spredning av koronasmitte, og har besluttet å avlyse tradisjonelt 17 mai arrangement på Årnes og alle lokale 17 maiarrangement ved skolene.

Les mer om dette

Familiens hus åpen barnehage gjenåpner

Mandag 27. april gjenåpner åpen barnehage i Familiens hus

les mer om dette

 

21. april - Statusoppdatering 

Det heller ikke i dag påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes. Status i dag er som i går 5 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes kommune, i tillegg til 9 som er friskmeldt.

20. april - Informasjon og statusoppdatering 

Det heller ikke i dag påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes. Det gledelige er at vi har to nye friskmeldte.

Status i dag er at vi har 5 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes kommune, i tillegg er det nå 9 som er friskmeldt.

Ordfører Grete Sjøli er en av de friskmeldte

Alle barnehagene i Nes åpnet dørene i dag. 

Se tidligere informasjon om dette

Korttids- og avlastningstilbud gjenåpnes delvis

Nes kommune følger de nasjonale føringene med å gradvis normalisere driften i en unormal situasjon. For oss betyr det nå at vi vil delvis gjenåpne korttids- og avlastningstilbudet ved Nes sykehjem. Vi vil understreke at det fortsatt er adgangskontroll ved sykehjemmet. Les mer om dette

19. april - Informasjon og statusoppdatering 

Det er heller ikke i dag påvist nye tilfelle av kornasmitte i Nes.  Det betyr at det fortsatt er 7 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes kommune, i  tillegg er det 7 som er friskmeldt.

Omsorgspenger

Foreldre må vise legeerklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronapandemien. Dette fremgår av pressemelding fra regjeringen – link til pressemeldingen her.

18. april - Statusoppdatering 

Det er ikke påvist nye tilfelle av kornasmitte i Nes i dag.  Det betyr at det fortsatt er 7 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes kommune, i  tillegg er 7  friskmeldte 

17. april - Informasjon og statusoppdatering 

Det er ikke påvist nye tilfelle av kornasmitte i Nes i dag, men en god nyhet er at enda en er friskmeldt.

Dette betyr at det er nå 7 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes kommune, i tillegg er 7 friskmeldte

Luftveisklinikk åpnet i dag

Nes kommune har i samarbeid med fastlegene i kommunen opprettet en luftveisklinikk. Hensikten er å unngå å spre smitte på de ulike fastlegekontorene og på legevakt, men samtidig sørge for at pasienter trygt kan komme til nødvendige konsultasjoner hos lege. Her kan du lese mer om dette  

16. april - Informasjon og statusoppdatering 

Det er i dag påvist ett nytt tilfelle av kornasmitte i Nes. Det er nå totalt 8 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19)  i Nes kommune.

I tillegg har vi 6 som er friskmeldte

Barnehagene i Nes åpner dørene 20. april

Barnehagene i Nes gjør seg nå klare til å ta imot barna på en trygg og god måte.

Les mer om dette.

15. april - Informasjon og statusoppdatering 

I dag har vi fått enda en ny friskmeldt og ingen nye bekreftede tilfeller av korona (Covid-19). Det betyr at det nå er 7 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes kommune. I tillegg har vi 6 som er friskmeldte 

Har du spørsmål om korona (Covid-19)?

Du kan kontakte oss mandag-til fredag mellom kl. 10.00 og 17.00

  •  e-post: covid-19@nes-ak.kommune.no
  •  informasjonstelefon 66 10 44 44

Både e-post og informasjonstelefonen besvares av helsepersonell i Nes kommune

14. april - Statusoppdatering

I dag har vi fått en ny friskmeldt, det betyr at vi nå har 8 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes kommune.

I tillegg til de 5 som nå er friskmeldt.

13. april - Statusoppdatering

Det er heller ikke i dag, andre påskedag påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes. Det betyr at det fortsatt er 9 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19)  i Nes kommune.

I tillegg er det 4 som er friskmeldt.

12. april - Statusoppdatering

Det er heller ikke i dag, første påskedag påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes. Det betyr at det fortsatt er 9 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19)  i Nes kommune.

I tillegg er det 4 som er friskmeldt.

11. april - Statusoppdatering kl. 22.45

Vi har en god nyhet i kveld, vår varaordfører Vivian Wahl er erklært frisk etter å ha vært smittet av korona (Covid-19) Vivian er nå ute av isolasjon og kan feire påske med sin familie. Vivian sier at hun har vært heldig og kun hatt milde symptomer.

Statistikken for Nes er nå slik:

Det er 9 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes

4 er friskmeldte

11. april - Informasjon og statusoppdatering kl. 19.00

Det er heller ikke i dag,  påskeaften påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes. Det betyr at det fortsatt er 10 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19)  i Nes kommune.

I tillegg er det 3 som tidligere er friskmeldt.

Vi har god tilgang på nødvendig smittevernsutstyr

Idag har Almir som til daglig er sjafør på Dagavdelingen og Jorunn som er kommunens koordinator på smittevernutstyr vært i Lillestrøm for å hente smittevernutstyr fra den nasjonale forsyningen.

10. april - Statusoppdatering

Det er heller ikke i dag  påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes. Det betyr at det fortsatt er 10 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19)  i Nes kommune.

I tillegg til de 3 som er friskmeldt.

9. april - Statusoppdatering

Det er heller ikke i dag  påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes. Det betyr at det fortsatt er 10 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19)  i Nes kommune.

I tillegg til de 3 som er friskmeldt.

8. april - Statusoppdatering

Det er ikke påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes, i dag. Det er totalt 10 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19)  i Nes kommune.

I tillegg er 3 friskmeldte

7. april - Statusoppdatering

Det er i dag påvist ett nytt tilfelle av kornasmitte i Nes. Det er nå totalt 10 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19)  i Nes kommune.

Vi kommer nå også til å oppdatere antall friskmeldte:

I Nes er det 3 friskmeldte

6. april - Statusoppdatering

Det er ikke påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes, i dag.

Vi har 9 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes. 

5. april - Statusoppdatering

Det er i dag påvist ett nytt tilfelle av kornasmitte i Nes. Dagens gode nyhet er at en er friskmeldt. Det betyr at vi fortsatt har  9 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes. 

4. april - Statusoppdatering

Det er i dag påvist ett nytt tilfelle av kornasmitte i Nes

Det er nå 9 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes. 

3. april - Statusoppdatering

Det er heller ikke i dag påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes. Dagens gode nyhet er at  2 er friskmeldt og er tilbake på jobb.

Status fra Nes! Det er nå 8 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19) i Nes.

2. april - Statusoppdatering

Det er heller ikke i dag  påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes.

Tallet er fortsatt totalt 9 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19)  i Nes kommune, 1 er friskmeldt.
De berørte følges opp etter Folkehelseinstituttets retningslinjer.

1. april - Informasjon og statusoppdatering 

Det er ikke påvist nye tilfeller av koronasmitte i Nes, i dag.

Det er totalt 9 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19)  i Nes kommune, 1 er friskmeldt.
De berørte følges opp etter Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Trenger du hjelp til å handle?

Et tilbud for deg som sitter i karantene og-/eller hjemmeisolering, er i risikogruppen eller av andre grunner ikke kan handle selv pga situasjoner rundt korona-viruset.  Les mer om dette på nettsiden: https://www.nes.kommune.no/aktuelt/karantene-hjemmeisolering/

Til alle barn! 

Vi spør på facebook om det er barn som har lyst å glede noen med en tegning? 
Vi ønsker å glede de som mottar hjemmetjenester fra oss med en tegning til påske.
De som vil bidra, må sende en e-post til ebk@nes-ak.kommune.no innen fredag 3.4. kl. 10.00

31. mars - Informasjon og statusoppdatering 

Det er i dag påvist ett nytt tilfelle av koronasmitte i Nes.

Nå er det totalt 9 bekreftede tilfeller av korona (Covid-19)  i Nes kommune, 1 er friskmeldt.
De berørte følges opp etter Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Varaordfører har i dag varslet at hun har testet positivt på korona (Covid-19)


Publisert: 30.04.2020 19:04:18
Sist endret: 30.04.2020 19:04