Innhold

Vi i Nes jobber nå med å kartlegge omfanget av dette og vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi kan. Inntil annen informasjon foreligger skal alle møte til den timene de har fått for revaksinering.

Merk at dette ikke har betydning for vaksinering av dose 1. Vi vaksinerer fortløpende som tidligere informert i statusrapport for uke 22

Les pressemeldingen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/intervallet-mellom-vaksinedosene-forkortes-til-9-uker/id2857379/

Les brev sendt fra FHI til Statsforvalteren, helseforetak og kommunene: https://www.fhi.no/contentassets/a62627e7ccba4f1e8644d6e6f6f5eba1/tidsintervallet-mellom-forste-og-andre-dose-av-mrna-vaksiner.pdf

Følg også med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona

 

 

 


Publisert: 07.06.2021 21:13:24
Sist endret: 07.06.2021 21:33