Vaksiner er bestilt og vi starter mest trolig med vaksinering i uke 42. Sannsynligvis blir det tilbud om influensavaksinering samtidig. 

Målgruppene er: 

  • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
  • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering
  • Gravide

 Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer om tidspunkt og sted for vaksinering.  


Publisert: 08.09.2023 14:17:50
Sist endret: 08.09.2023 14:17