Innhold

Helsedirektoratet skiller mellom private sammenkomster og offentlige arrangement:
- Anbefalt størrelse for grupper i private sammenhenger er maksimalt 20 personer, og forutsetter at alle holder minst èn meters avstand til hverandre. Rådet gjelder for alle private sammenkomster og løsere arrangement både innendørs og utendørs, der det ikke er en ansvarlig arrangør.

- Planlegger du større arrangement fordrer det at det er en ansvarlig arrangør og at Covid-19-forskriften §13 overholdes. Det er ikke er tillatt å gjennomføre arrangementeroffentlig sted med mer enn 200 personer tilstede.

Les mer hos Helsedirektoratet, der du også kan lese hva som menes med arrangement og hva som menes med offentlig sted.

Les mer om hvilke krav som stilles til ansvarlig arrangør i Covid-19-forskriften §13

De som gjennomfører arrangementer, bør følge relevante standarder om smittevern. Her finner du mal for smittevernveileder for ulike tjenester og aktiviteter under covid-19-utbruddet. Malen er ment å kunne tilpasses alt fra offentlige tjenester og private virksomheter til frivillige organisasjoner og liknende. Her finner du skjema for Risikovurdering av arrangementer, og her finner du Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer.

Husk:

  • Hold avstand
  • God hygiene
  • Hold deg hjemme om du er syk

Publisert: 09.07.2020 11:41:05
Sist endret: 23.11.2020 14:12