Innhold

ørdag 23. januar har vi fått melding om to nye personer med koronasmitte, og en person ut av isolasjon.

Det betyr at det i Nes nå er 19 personer som er i isolasjon med korona (Covid-19).

Totalt er det nå 243 nesbuer som har hatt påvist korona og 222 er ute av isolasjon/friskmeldte og to er døde.

Det viktigste vi nå kan gjøre er å følge de grunnleggende rådene om å holde seg hjemme når man er syk, holde avstand, holde hendene rene og holde nede antallet mennesker man møter.

Besøksstopp ved Ahus og Kongsvinger sykehus

Ahus har vedtatt besøksstopp dette gjelder også Kongsvinger sjukehus.

Les mer om dette: https://www.ahus.no/nyheter/besokstopp-ved-ahus-grunnet-den-nye-smittesituasjonen

 

Nes sykehjem opprettholder besøksforbudet

Som vi tidligere har informert om vil Nes sykehjem ha besøksforbud frem til 4. februar. Da vil pasienter som har tatt koronavaksine én, være ferdigvaksinert med vaksine to. I tillegg er det gått en uke etter siste vaksinering, slik at pasientene skal ha rukket å opparbeide sitt immunforsvar mot koronaviruset.

NB! Nes sykehjem har egne regler for besøk til alvorlig syke og døende.

 

Er du usikker på hvilke tiltak som er gjeldende i Nes?

For å gjøre det mer oversiktlig har vi laget en plakat som viser både de nasjonale og lokale tiltakene.

Vi gjør oppmerksom på at vi nå er i en situasjon der smittesituasjonen og tiltak fort kan endres.

Se alle nasjonale tiltak gjeldende fra 20. januar og oppdatert 22. januar.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-20.-januar-2021/id2826828/

 


Publisert: 23.01.2021 19:31:57
Sist endret: 23.01.2021 20:16