Fra 1. februar kan du som ikke har mulighet til å hente fram koronasertifikatet digitalt få det skrevet ut på vaksinesenteret vårt på Opaker

Koronasertifikat
Koronasertifikatet er basert på de vaksinene du har fått, koronatestene du har tatt hos helsepersonell og gjennomgått koronasykdom. 

Koronasertifikat er tilgjengelig på helsenorge.no for alle innbyggere med fødselsnummer eller Skatteetatens d-nummer. For å logge deg inn må du ha Bank-ID, Bank-ID på mobil eller tilsvarende.

Les mer om koronasertifikat: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/

Hvor lenge er koronasertifikatet gyldig?

https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/#hvor-lenge-er-koronasertifikatet-gyldig

Anbefaler digital løsning
Du kan velge å skrive ut koronasertifikatet ditt hvis du ønsker å ha det i papirversjon, men dette er ikke nødvendig. Den digitale versjonen vil raskt bli oppdatert med de siste opplysningene om deg, og er godkjent som dokumentasjon der du trenger å vise den, for eksempel på utenlandsreiser.  

Logg inn for digitalt koronasertifikat: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Papirversjon
Du som ønsker å få koronasertifikatet skrevet ut på papir har to muligheter:
 

Du kan ta kontakt med Helfo og bestille koronasertifikatet per telefon eller brev. Du vil da få utskrift av koronasertifikatene tilsendt i posten. Husk derfor å bestille koronasertifikatet i god tid før du har behov for det. Du finner mer detaljert informasjon om framgangsmåten på helsenorge.no 

Du kan møte opp på vaksinesenteret på Opaker
Tirsdag og torsdag: kl. 10.00-11-00 alternativt kl. 13.00–14.00
Husk å ta med gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er; pass, førerkort og nasjonalt ID- kort.

Mer informasjon om koronasertifikat for ikke digitale brukere: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/#koronasertifikat-for-ikkedigitale-brukere

Kan barn få koronasertifikat?
Koronasertifikatet fungerer på samme måte hos barn som hos voksne. Barn får gyldig koronasertifikat basert på negativ test, gjennomgått koronasykdom eller vaksine. Les mer om dette: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/#kan-barn-f%C3%A5-koronasertifikat

Se enkel brukerveiledning: https://www.helsenorge.no/4a7839/globalassets/dokumenter/koronasertifikat/koronasertifikat_barn_a3_forenklet_kun_eu_kontrollside.pdf

Finner du feil eller mangler i koronasertifikatet?
Dersom opplysninger mangler eller er feil i ditt koronasertifikat, kan sertifikatet være ugyldig når du skal bruke det. Derfor er det lurt å logge seg inn i sertifikatet og sjekke at alle opplysningene stemmer. Ser du noe som ikke stemmer kan du sende oss en SMS til nummer 940 03 962. Husk navn og fødselsdato.

 

 


Publisert: 01.02.2022 13:26:02
Sist endret: 22.01.2023 19:45