Innhold

Trenger alle koronasertifikat?

Nei, du trenger bare koronasertifikat hvis du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, og for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, eller om du ønsker å delta på større arrangementer med krav om koronasertifikat. 

Ny løsning for ikke digitale brukere

Koronasertifikatet er digitalt og tilgjengelig for alle på Helsenorge.no. Nå kan alle som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten. 

HELFO kan hjelpe de som ikke er digitale

For å ivareta de innbyggerne i Norge som har begrensede digitale ferdigheter, har FHI utviklet en web-applikasjon som gjør det mulig for saksbehandlere ved Helfo å bistå ikke-digitale brukere som tar kontakt via telefon til informasjonstelefonen for korona.

Tjenesten kan benyttes av deg som er vaksinert eller immun etter gjennomgått korona (covid-19)

Sertifikatet består av to deler:

  • Koronasertifikat for innenlands bruk
  • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere er slik: 

  • Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
  • Ring HELFO sin informasjonstelefon for korona 815 55 015 (Fra Norge). Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.  Fra utlandet ring: +47 21 89 80 42)  

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis det som er folkeregistrert stemmer, og du har gyldig koronasertifikat, vil det bli sendt til deg per post. 

NB! Du kan ikke ringe servicetorget, test- eller vaksinetelefonen for å få hjelp til dette


Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene. Du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på en negativ koronatest ettersom gyldigheten på testresultatet kun er gyldig i 24 timer. Du må også selv være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen, og evt. be om nytt når dette går ut.

Slik får alle som ønsker det koronasertifikat

Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat. Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Det er pålogging via sikker løsning med bank-ID eller tilsvarende. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. 

Alle som kan, anbefales å bruke den digitale løsningen.

 

 


Publisert: 27.06.2021 21:34:54
Sist endret: 27.06.2021 22:07