Gjenåpner vaksinesenteret på Opaker midlertidig
adresse:  Skolealleen 2, 2166  Oppaker 

Vi utvider tilbudet på vaksineseteret en uke og tilbyr i tillegg vaksinering onsdag 8.11 på ettermiddag/kveld.  

Åpningstid:   

  • Uke 42,43 og 44: tirsdag og torsdag kl. 0900-1400 
  • Uke 45: tirsdag og torsdag kl. 0900-1400, onsdag kl. 1400-1900

NB! kun drop-in 

Pris:   

  • Koronavaksine (Pfizer): gratis  
  • Influensavaksine: kr. 250,- per dose (betaling med kort/vipps)    

Fastlegene vil mest sannsynlig starte med influensavaksinering tidligere. Merk prisene kan variere fra sted til sted.   

Koronavaksine kan gis samtidig med vanlig influensavaksine. For øvrige vaksiner anbefales det at disse ikke gis samtidig med koronavaksine, men at det bør gå minst 1 uke mellom vaksinasjonene. Dersom det er et sterkt behov for å ta flere vaksiner på en gang bør man rådføre seg med lege. 

Målgrupper:   

  • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere   
  • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe  
  • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom  
  • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering  
  • Gravide  

Det er også åpent for alle som har tre eller færre doser.  Vi gjør oppmerksom på at dersom en har hatt korona i løpet av den siste tiden, er det unødvendig med en oppfriskningsdose før det har gått 3-4 måneder etter tilfriskning. 

 

 


Publisert: 26.10.2023 13:37:00
Sist endret: 09.11.2023 09:25