Innhold

Pandemien er nå i en annen fase, men vi må fortsatt leve med koronaviruset. Regjeringen har utarbeidet en strategi og beredskapsplan for videre håndtering av pandemien, og følger situasjonen nøye. God overvåkning, gode planer og vaksinasjon er de viktigste forutsetningene for å leve med korona framover. Nasjonale myndigheter har opphevet rådet om å holde seg hjemme 4 døgn etter koronasmitte; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/langsiktig-koronastrategi-for-a-normaliserehverdagen/id2907426/

Oppdaterte anbefalinger som nå er gjeldende:

  • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer
  • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn
  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp
  • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk
  • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester

Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med korona, les mer om dette på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/risikogrupper/

Se mer om hva du gjør ved nyoppståtte luftveissymptomer; https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/nye_luftveissymptomer_og_testing/

Selvtester
I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester på Nes bibliotek for de som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved positiv og negativ test er de samme; hold deg hjemme om du føler deg syk.

Testsenter
Vi vil fortsatt drifte testsenteret en stund til, blant annet med hensyn på testing for dokumentasjon av gjennomgått sykdom eller negativ test for koronasertifikatet.

Begrunnelse for oppheving av tiltakene
Omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter av viruset, og svært mange er nå vaksinert eller har hatt korona. Det gjør at de fleste nå er godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Vinterbølgen av korona ser ut til å være på retur i Norge. Det er ikke lenger nødvendig å begrense smitten på samme måte som tidligere. Det er nå tilstrekkelig at folk holder seg hjemme når de føler seg syke.


Publisert: 11.04.2022 12:30:00
Sist endret: 11.04.2022 13:34