Innhold

Ledelsen er nå enig om veien videre. Dette betyr at både kommunalsjef  helse og velferd Elisabeth Nordal og kommunalsjef samfunn og miljø Elisabet Frøyland trekker sine oppsigelser.

 

Ledergruppen består av:

-       konstituert rådmann, Ingar Døhlen,

-       kommunalsjef helse og velferd,  Elisabeth Nordal,

-       kommunalsjef  samfunn og miljø,  Elisabet Frøyland,

-       kultursjef,  Lars Roald Johansen,

-       personal og organisasjonssjef,  Martin C Oterholt,

-       økonomisjef,  Merete Noonan,

-       strategi og utviklingssjef,  Hege Holth 

-       kommunikasjonssjef,  Elin Brede Kristiansen

 

-Døhlen sier at han ser frem til spennende og utfordrende oppgaver sammen med ledergruppen. Han er også fornøyd med at begge kommunalsjefene har trukket sine oppsigelser. Det viktigste fokuset fremover vil være å skape ro blant medarbeidere, samt sikre gode tjenester for innbyggerne i Nes kommune

 

 


Publisert: 22.11.2017 15:23:43
Sist endret: 22.11.2017 15:23