Innhold

Kommunens organisasjonskart er nå oppdatert  med ny rådmann, økonomisjef og kommunalsjef helse og velferd

I tillegg er det foretatt en organisatorisk endring ved at  tidligere virksomhet Pedagogisk tjeneste er lagt som avdeling under den nye virksomheten Utdanning.

Se hele organisasjonskartet og se hvem som bestitter de ulike rollene .


Publisert: 16.10.2018 15:47:26
Sist endret: 16.10.2018 15:47