Innhold

Kommunalsjef samfunn og miljø, Elisabet Frøyland har varslet ledelsen i Nes kommune om at hun ønsker å tre ut av sin stilling som kommunalsjef og tre inn i en  retrettstilling.  


Rådmannen er i dialog med kommunalsjefen og tidspunkt for når denne endringen skjer er ennå ikke avklart.


Publisert: 21.11.2017 14:44:48
Sist endret: 21.11.2017 14:44