Innhold

Nordal har vært ansatt som kommunalsjef for helse og velferd i Nes siden september 2017          

 

Nordal har nå sagt opp sin stilling som kommunalsjef, en stilling hun har hatt siden september 2017.

Det pågår et stort omstillingsarbeid innen helse og velferd. Dette arbeidet skal føre frem til en ny organisering i løpet av våren og Nordal vil sluttføre dette arbeidet før hun fratrer stillingen.

-Utlysning etter hennes etterfølger vil skje så raskt som mulig opplyser kst. rådmann Ingar Døhlen


Publisert: 08.04.2018 08:00:00
Sist endret: 07.04.2018 18:50