Innhold

Partene har sammen konkludert med at samarbeidet avsluttes i prøvetiden og hun fratrer sin stilling fredag 24.11.17. 

Kommunalsjefsrollen ivaretas internt inntil videre. 

Stillingen lyses ut så raskt som mulig.


Publisert: 21.11.2017 09:58:44
Sist endret: 21.11.2017 09:58