Innhold

Oppdatert informasjon 26.10 - Kokevarsel oppheves

Drikkevannet i områdene Uvesund, Vormsund, Fenstad Øst/Vest, Rød og deler av Eidsvoll, nå er friskmeldt.  Flere gjentatte, individuelle  vannprøver er nå bekreftet rene, og vannet er helsemessig trygt å drikke.

 

Oppdatert informasjon 23.10

Oppdatert informasjon om kokevarsel for deler av Nes kommunale vannverk sitt forsyningsområde, gjelder ikke Årnes vannverk

Det ble i går ettermiddag sendt ut kokevarsel til en del av våre abonnenter etter at det ble funnet intestinale enterokokker i vannprøvene. Dette er tarmbakterier, som finnes hos mennesker og dyr.

Dette skyldes høyst sannsynlig en vannlekkasje utbedret forrige torsdag. Det er abonnenter nedstrøms bruddet som har mulighet for å berøres av hendelsen, og dette er grunnen til at ikke alle i vannområdet har fått kokevarsel. Oppfølgingsprøver blir tatt, men vi er avhengige av flere normale prøver før vi opphever kokepåbudet. Påbudet vil tidligst kunne oppheves fredag.

Hva bør du gjøre når du får kokevarsel? Les videre på Folkehelseinstituttet sine sider:  https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/

Abonnenter innenfor avmerket område i Nes kommunale vannverk sitt forsyningsområde er berørt av kokevarselet. 

 

Informasjon 22. 10

Det har blitt oppdaget forurensning i drikkevannet  i deler av Nes kommunale vannverk sitt forsyningsområde. dette gjelder områdene Uvesund, Vormsund, Fenstad Øst og Vest, Rød og abonnenter i Eidsvoll. Dette medfører at ALT VANN SKAL KOKES før bruk til drikke matlaging o.l. inntil ny beskjed gis. Det arbeides med å utbedre problemet. Abonnenter er varslet via SMS og telefonvarsel.

Hvordan forholde deg til kokevarselet? Her er noen råd fra Folkehelseinstituttet:

Vannet bør fosskoke et minutt. En vannkoker vil normalt bringe vannet til fosskoking før den slår seg av, og det er tilstrekkelig.

Foruten drikke, bør du bruke kokt vann til:
- All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C
- Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises
- Kaffe. Kaffetraktere koker ikke vannet, og vannet til kaffetrakteren må derfor være kokt på forhånd. Andre typer kaffemaskiner bør sjekkes med forhandler
- Isbiter
- Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes
- Tannpuss

Vil du har mer informasjon? Les videre på Folkehelseinstituttet sine sider: https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/


Publisert: 22.10.2018 16:50:53
Sist endret: 22.10.2018 16:50