Innhold

Hvordan går det med dere i disse «Korona –tider»?

Vi tipper dere har like mange tanker om dette som det er familier i Nes. Noen syns det er ganske greit, noen tenker mye og kanskje bekymrer seg, noen av dere kjeder dere en del, noe er blitt syke og noen merker ikke store forskjellen. Uansett hvordan dere har det nå, så ønsker vi å si:

Hold ut dette går over! 

Dere er alle viktige i dugnaden med å hindre smittespredning. At dere ikke får være fysisk sammen med venner på en stund, og må bruke mer tid med de aller nærmeste, vet vi kan være utfordrende for mange, men vi takker hver og en av dere for å gjøre dette akkurat nå.  

Gi hverandre litt tålmodighet, og vær rause med hverandre. Gi et ekstra smil, hjelp hverandre med praktiske ting i hjemmet, senk kravene og ha fokus på hyggelig ting å gjøre sammen. Samtidig er det viktig å gi hverandre litt rom for egentid, i en grad det er mulig.

Se film sammen, spill ulike spill sammen eller hver for dere, kanskje har dere brettspill og puslespill som kan finnes frem, eller der kan lage en hinderløype inne eller ute rundt huset.  Og husk at det ikke hjelper å være sint på hverandre nå, for dette er ingen sin skyld.

Har du som barn eller du som foreldre det ekstra vanskelig akkurat nå, eller vet om venner som har det, så finnes det voksne å snakke med. Som foreldre kan dere ringe barnehagen, eller skolen for å snakke med en av de ansatte der, eller Familiens hus (66 10 45 00).

Er du barn og ønsker å snakke med voksne som ikke er mamma eller pappa, så kan du ringe læreren din.

Til dere foreldre spesielt – for mange er familiehverdagen plutselig blitt ganske annerledes med barn i hus hele dagen, både til glede og kanskje frustrasjon. Alle familier er forskjellige. Men voksne som ikke har det bra kan vise ekstra sterke følelser av sinne, irritasjon og tristhet. Da er det ikke lett å skulle være gode foreldre samtidig. Husk at du ikke er alene, og at Korona-situasjonen vil gå over. Gi deg selv en «time-out» med noe som gjør deg godt, f.eks. en bok, en tur, et bad/en dusj. Det fortjener både du og barna dine! Snakke med andre foreldre eller venner og husk å si unnskyld om du ble sint på barnet ditt/ barna dine et øyeblikk. Da går det som regel bra allikevel. Opplever du det ekstra vanskelig å være forelder å så finnes det hjelp å få:

Ring: Foreldresupport: 11 61 23 (tast 2) ) Foreldresupport (https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport)

Er du ekstra bekymret for ditt eget eller andres barn så snakk med noen i barnehagen eller på skolen. De ansatte vil dere bare vel. ER bekymringen ekstra alvorlig, for eksempel bekymring for vold og overgrep, har vi følgende kontaktinfo til dere:

 

  •  Familiens hus og barneverntjenesten (dagtid) 66 10 45 00
  •  Barnevernvakta(kveld og natt) 64 99 32 70
  •  Alarmtelefonen for barn og unge; 11 61 11
  •  Politiet: 64 99 30 00, eller kveld, natt og helg; 002800 (nødtelefon112).

Vi i Nes heier på dere alle, takker dere for innsatsen alle gjør og håper å se dere tilbake på ulike arenaer som barnehage, skole, jobb, idrett og annet, så fort som mulig.

Sammen skal vi klare dette!

 

 

Med hilsen

 

Grete Sjøli                                Ingar Døhlen                                        Stine Hofseth

Ordfører                                   Kommunalsjef                                      Barnehagemyndighet

Nes kommune                          Nes kommune                                      Nes kommune


Publisert: 24.03.2020 19:20:16
Sist endret: 24.03.2020 19:24