Innhold

I Nes kommune gjennomføres det i 2017 kartlegging av ravinedaler i kommunen. Kartleggingen er et viktig bidrag for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag om naturverdiene i Nes kommune. Dette er en videreføring av det påbegynte arbeidet med å kartlegge ravinedaler i kommunen i 2016.

Kartleggingen utføres av BioFokus. Rapport i etterkant av kartleggingen skal ferdigstilles innen våren 2018, og vil bli tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Dataene vil i tillegg bli lagt inn i Miljødirektoratets kartbase Naturbase (naturbase.no).

Kartleggingsmetodikken innebærer at fagfolk fra BioFokus må ferdes i områder som skal klarlegges. Vi ber om forståelse for dette. Områdene som skal kartlegges er i all hovedsak områdene som er vist i blått i vedlagt kart.

Om det er spørsmål eller innspill til arbeidet med kartleggingen av raviner, ta kontakt.

Kontaktperson i Nes kommunen er:
Planrådgiver Tiril Wormdal Selboe
tiril.wormdal.selboe@nes-ak.kommune.no
Telefon 63 911 224

Eventuelt
Kommunalsjef Elisabet Frøyland
Elisabet.Froyland@nes-ak.kommune.no
Telefon 911 68 699


Publisert: 05.07.2017 14:04:31
Sist endret: 05.07.2017 14:04