Innhold

For Nes kommune gjelder dette Drogga og Sagstuåa.

Norconsult har fått oppdraget med å kartlegge edelkreps og vil være ute i felt i hovedsakelig i august. Det vil bli satt ut teiner enkelte steder. Vi ber om at teiner som er lagt ut får ligge i fred. Aktuelle grunneiere vil bli kontaktet.

Ved spørsmål kan daglig leder i vannområdet kontaktes på kristian.moseby@nes-ak.kommune.no


Publisert: 14.08.2020 11:46:03
Sist endret: 14.08.2020 11:46