Innhold

Et nytt budsjett er i havn og både vi politikere og ansatte kan senke skuldrene og nyte noen rolige dager. Det er da naturlig å gjøre opp status over det som har skjedd i 2017. Først og fremst kan vi konstatere at innbyggerne også dette året har mottatt gode kommunale tjenester. 

Julen består av tradisjoner, det skal vaskes, pyntes, bakes og handles. Familie og venner samles i hyggelig lag. De fleste har laget sine egne tradisjoner noe som er med på å skape forventninger, forutsigbarhet og trygghet rundt om i de mange hjem

Både vi politikere på full tid, og de som har politiske verv i tillegg til annen jobb opplever hektiske dager. Det er derfor viktig at vi har naturlige stopp-punkt i løpet av året for å kunne reflektere. 

2017 har vært et begivenhetsrikt år. Det har vært mange små og store høydepunkter og krafttak i Nes.  Det vi  kanskje vil huske aller best er åpningen av vår nye flotte svømmehall.  En hall vi i mange år har kjempet for å få på plass.. Vi kan vel si at svømmehallen har blitt en suksess, med over 30 000 besøkende badegjester de tre første månedene. 

Andre ting jeg har lyst til å nevne er uteplassen på taket på Nes sykehjem, vi vedtok bygging i april og den 6. september var det offisiell åpning.  Kommunal sektor har rykte på seg for å være trege og ineffektive, men uteplassen på Nes sykehjem er ett av mange eksempler på at vi i vår kommune har effektive og flinke ansatte.

I år hadde jeg også gleden av å åpne helikopterlandingsplassen på toppen av Aulifeltet, som var et annet slikt eksempel. Jeg spurte kommunalsjefen hva som kunne gjøres for å virkeliggjøre landingsplassen noe som har vært etterlyst i flere år, dagen etter var vi på befaring og få måneder senere sto plassen klar.  Lillerommen synes jeg også er et godt eksempel og resultatet her blir så bra, vi  gleder oss til å ta bygget i bruk. 

Vil spesielt nevne det store engasjementet som ble vist under fakkeltoget til støtte for vårt lokale lensmannskontor. Selv om vi «tapte» denne kampen så viste vi en styrke sammen. 

Det er så mange begivenheter i løpet av året så jeg kan ikke ramse opp alle, men vil nevne:

Utrulling av læringsbrett i skolene, vedtak om jordrenseanlegg på Esval, høstens Stortingsvalg,  og ikke minst det vi står foran nå. Hvor skal grensen mellom Nes og Sørum gå?

Vi har hatt et folkemøte på Auli og det vil bli avholdt et nytt på Rånåsfoss den 10.januar, her håper vi på stor deltakelse.

Vi opplever at mange ringer oss spesielt når det er glatt eller det har snødd mye. Vi er en vidstrakt kommune og det betyr at vi har mange kommunale veger, ja og som alle skal strøs og-/eller måkes. På slike dager er alt mannskap ute, utfordringen er at de ikke får vært alle steder samtidig. 

Kommunen er først og fremst en leverandør av tjenester, og jeg er stolt av det de ansatte legger ned av  innsats hver dag, hele året. 

Det har som jeg har nevnt vært mye å glede seg over i året som gikk, men jeg må også nevne de litt vanskelige sakene som vi sto ovenfor i høst.

Vi vedtok innkjøps- og ansettelsesstopp noe som kan oppleves som urimelig i de virksomheter som har god budsjettdisiplin. Men vi må sammen dra lasset for å kunne levere gode tjenester til det beste for våre innbyggere..

Rådmannen sin avgang kom brått på for oss alle, og vi må innrømme at det var en veldig spesiell stemning i rådhuset dagen derpå. Jeg kan ærlig si at det var en av de tøffeste dagene jeg har hatt som ordfører.   

Jeg vil rette en stor takk til Ingar Døhlen som på strak hånd takket ja til konstituering som rådmann, og som har vist at han tar tak i situasjonen og er i full gang med å dra hele organisasjonen i riktig retning, sammen med kommunalsjefer og stabsledere.  En stor takk rettes til alle ansatte for at dere taklet disse endringene, og for at dere nå er med på å se fremover slik at vi sammen kan levere gode tjenester. 

Juleuka er en helt spesiell uke, og jeg håper dere alle får senket skuldrene og klarer å glemme jobben fullstendig de dagene dere har fri.  Men mange må også jobbe disse juledagene for å sikre gode tjenester, en stor takk til dere som står på for at våre innbyggere slik at de også skal få  gode tjenester i julehøytiden. 

Når det er sagt så er ikke jula en god tid for alle, men desto viktigere er det at vi har ildsjeler blant oss som gir varme til dem som ikke har noen å feire julen med. Jeg gleder meg veldig til å besøke «En jul for alle» på  Årnes gamle skole på julaften, og er full av beundring for de som arrangerer dette.  Jeg må også nevne innsatsen som alle de frivillige  i Nes legger ned hver dag, hele året for å skape gode arenaer for både små og store i Nes. Nes hadde ikke vært det samme uten dere. 

Nå er det viktig at vi alle tar en pust i bakken,  samler oss og nyter høytidsdagene med familie og venner. For meg er juleuken helt spesiell og noe jeg gleder meg til gjennom hele året.

Ønsker dere alle en riktig god og fredfull jul!  - Med de beste ønsker for det nye året.

  

 

 


Publisert: 21.12.2017 15:06:44
Sist endret: 21.12.2017 15:06