Fra 1. november kommer jod tabletter til salgs på apotekene.

Det anbefales at alle under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn, har jod tabletter hjemme.

Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter og www.stralevernet.no (ny adresse fra 1.1.2019: www.dsa.no) og https://helsenorge.no/.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene, fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Ved en eventuell akutt hendelse, har Nes kommune lager av jod tabletter til utdeling for barn og unge under 18 år, som for eksempel oppholder seg på skole eller i barnehage.


Publisert: 31.10.2018 08:20:20
Sist endret: 31.10.2018 08:20