Innhold

Logo Brød & Cirkus
Foajeen åpner kl 12.00 med mingling, kaffe og noe å biteti

Hvordan bli en attraktiv bynær landbrukskommune? Vi inviterer inn til næringsseminar under Matfestivalen Brød & Cirkus hvor vi ser på Nes som en bynær landbrukskommune og på hvordan vi kan styrke et omdømme som en grønn bokommune gjennom fokus på nyskaping og utvikling innen landbruk, kultur, mat, energi og kunnskap.

Øyvind Mo Larsen leder oss gjennom programmet.

Vi anbefaler at du registrer deg her, arrangementet er gratis.

12:30 Rådmannen ønsker velkommen - Næring i Nes med kommuneperspektivet
Jon Sverre Bråthen, Rådmann

12:40 Å bygge by krever mer enn betong
Øyvind Mo Larsen, Jessheim Puls

12:50 GreenLab Nes - hvor står vi og hva er veien videre
Ronny Langset, daglig leder, GreenLab Nes

13:20 Romeriksmat - hvordan nettverk kan utvikle lokalmatnæringen
Runar Bålsrud, daglig leder, Innovasjon Gardermoen Gitte Hannemann Mollan, prosjektleder, Romeriksmat

13:40 Kaffepause

14:10 Strategisk næringsplan for Gardermoregionen – hva betyr den for næringslivet i Nes?
Runar Bålsrud, daglig leder, Innovasjon Gardermoen

14:30 Bærekraftig sentrumsutvikling, hvordan skape et attraktivt og levende sentrum basert på lokale forhold, potensialer og identitet.
Eline Øyri, urban designer, Léva Urban Design Cecilie Austraa, arkitekt, Léva Urban Design

15:00 Samtale om kvalitet og bærekraft i stedsutvikling
Eline Øyri, urban designer, Léva Urban Design

Kent Olav Nordby, prosjektutvikler, OBOS nye hjem

Line Ramstad, landskapsarkitekt, Gyaw Gyaw

15:30 Oppsummering og avslutning
Øivnd Mo Larsen, Jessheimpuls


Publisert: 07.09.2021 10:20:12
Sist endret: 07.09.2021 10:20